Tu Powstała Polska - KONKURS

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku

 

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce.

 

Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii
i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Długość trwania reportażu powinna się zamknąć w 10 minutach. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br. Zostaną one poddane weryfikacji przez komisję konkursową oraz dopuszczone do kolejnego etapu, gdzie zostaną ostatecznie poddane głosowaniu przez internautów.

W tym roku po raz pierwszy, oprócz głosowania internautów o zwycięstwie będzie decydować dodatkowa ocena komisji. Dokładne kryteria ocen określa regulamin konkursu. 

Autorzy pięciu reportaży, którzy zgromadzą największą liczbę głosów oraz otrzymają największą liczbę punktów oceny komisji w nagrodę zostaną zaproszeni na 3-dniową wycieczkę do Gniezna we wrześniu 2019 roku. W programie wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie Wzgórza Lecha, wieczór integracyjny połączony z warsztatami historycznymi, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, czy też udział
w warsztatach dziennikarskich.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim ze szczególnym uwzględnieniem obiektów leżących na ternie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się, umiejętność wyrażania się językiem ciała oraz gestu.

Celem konkursu jest również promocja Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego wśród najmłodszych, poprzez aktywne zaangażowanie dzieci i nauczycieli do poszukiwania dodatkowej wiedzy na temat źródeł własnej tożsamości narodowej.

 

Szlak Piastowski

Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą
w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Przebiega on przez obszar dwóch województw - wielkopolskiego oraz kujawsko–pomorskiego i obejmuje miejscowości związane
z historią panowania rodu Piastów do roku 1370. Dwie główne trasy szlaku, krzyżują się właśnie w Gnieźnie – sercu Szlaku Piastowskiego. W 2011 roku z inicjatywy marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego została powołana Rada Programowo – Naukowa mająca na celu uporządkowanie obiektów na Szlaku Piastowskim poprzez silniejsze zwrócenie uwagi na jego historyczność, na podkreślenie i zaakcentowanie tych obiektów, które rzeczywiście mają związek
z Piastami, które powstały z ich bezpośredniej inicjatywy lub w okresie ich intensywnej działalności na obszarze funkcjonowania państwa Piastów – Civitas Schinesghe. Stąd też w ramach propozycji przebiegu Szlaku Piastowskiego pojawiły się nowe obiekty – takie, które dotąd nie były objęte omawianą trasą turystyczną. Sam szlak zmienił również swój kształt. Zamiast charakterystycznej ósemki, obecna koncepcja przewiduje dwie trasy: wschód-zachód (od Lubinia do Włocławka) oraz północ-południe (od Łekna do Kalisza), z punktem przecięcia w Gnieźnie. Bez wątpienia trasa taka staje się bardziej spójna, jej związek z Piastami jest zdecydowanie czytelniejszy, a jednocześnie zyskuje ona na atrakcyjności.

 

O historii konkursu

Tegoroczny konkurs jest organizowany po raz piąty. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. Zadaniem w konkursie było nagranie krótkiego filmu promocyjnego
o Gnieźnie lub Powiecie Gnieźnieńskim z uwzględnieniem elementów historycznych, jak i obcojęzycznych (wykorzystanie języka angielskiego). Współorganizatorami
I edycji konkursu byli Miasto Gniezno oraz Językowa Szkoła Podstawowa Prymus
w Gnieźnie. 

Druga edycja konkursu odbyła się w roku 2016 i była częścią składową dużego projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 pn. Ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży, realizowanego przez Centrum Kultury „Scena To dziwna” oraz Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie. Na bazie przygotowanych scenariuszy lekcji i kart do pracy, w ramach ww. projektu, uczniowie szkół podstawowych, przygotowali relację
z przeprowadzonych lekcji kreatorskich.  

Trzecia edycja związana była z rocznicą 600 – lecia Prymasostwa w Polsce. Celem tej edycji pn. Tu Powstała Polska – 6 wieków Prymasa. Gniezno 1417-2017 była popularyzacja wiedzy na temat historii i znaczenia instytucji Prymasa Polski,
w szczególności zaś zwrócenie uwagi na postać oraz dorobek Ignacego Krasickiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski w latach 1795–1801. Zadaniem grupy uczniów wraz z opiekunem było przygotowanie teatru lalek na podstawie trzech wybranych bajek Ignacego Krasickiego. Nagrodą dla zwycięzców było już tradycyjnie przyjazd na trzy dni do Gniezna. 

Czwarta związana była ze 100 – leciem Powstania Wielkopolskiego. Celem ubiegłorocznej edycji pn. Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100–lecie Powstania Wielkopolskiego była popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Tym razem zadaniem grupy uczniów było przygotowanie spotu o długości 100 sekund przybliżającego tematykę Powstania Wielkopolskiego, a nagrodą już jak co roku, przyjazd do Gniezna.

W dotychczasowych czterech edycjach konkursu do finału zakwalifikowało się 160 uczniów wraz z opiekunami. Laureaci konkursu przyjechali do Pierwszej Stolicy z wielu odległych regionów kraju, takich jak:

- Dolny Śląsk (Zgorzelec)

- Lubuskie (Słubice)

- Łódzkie (Baby - pow. piotrkowski)

- Małopolska (Jordanów x 2 - pow. suski)

- Mazowsze (Warszawa; Skaryszew x 2 - pow. radomski)

- Opolskie (Kluczbork)

- Pomorze (Kłodawa - pow. chojnicki)

- Śląsk (Sarnów - pow. będziński)

- Warmińsko – Mazurskie (Ełk) 

- Wielkopolska (Czeszewo - pow. Wrzesiński, Piła)

- Zachodnie Pomorze (Szczecinek x 2 ; Koszalin)

Warto zaznaczyć, że w dotychczasowych czterech edycjach konkursu uczestniczyło wiele innych drużyn z w/w regionów, jak również z Podkarpacia, Podlasia, Mazur czy Lubelszczyzny.

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o konkursie?

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w zakładce KONKURS .